Funktionshindrade testade Sommarland

Kneippbyns Sommarland på Gotland testades på måndagen av fem barn och ungdomar med funktionshinder för att se hur lätt ett barn med funktionshinder kan ta del av aktiviteterna.
Det är Rädda Barnen som håller i själva testet och synpunkterna som framförts till ledningen för sommarlandet handlar bland annat om mycket trappor utan ramper och om trånga köfållor som gör det svårt för funktionshindrade.