Hög arbetslöshet bland ungdomar i Falköping

Arbetslösheten bland ungdomar i Falköpings kommun är den näst högsta i hela Västra Götaland. I slutet av juni var 12,1 procent av ungdomarna i Falköping arbetslösa. - En alarmerande siffra, men det är svårt att dra några slutsatser av en månad. Arbetslösheten är alltid högre på sommaren, säger Ulla-Karin Gunnarsson som är biträdande chef på arbetsförmedlingen i Falköping.
Bara i Trollhättan är arbetslösheten bland ungdomar i regionen högre än i Falköping. Enligt arbetsförmedlingen beror den högre arbetslösheten i Falköping på flera faktorer. Bland annat finns det färre lediga jobb och färre personer är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet småföretag är inte heller lika många som i den mindre grannkommunen Tidaholm. - Tidaholm är en mindre ort där man tar ett större ansvar både för sina egna barn, vänner och bekanta och släktingars barn, säger Ulla-Karin Gunnarsson.