För få äldreboenden i Västra Götaland

Bristen på boendeplatser inom äldreomsorgen i länet består. 332 beslut om boenden för äldre som fattats i länets kommuner genomfördes aldrig under förra året. Det är drygt 100 färre än året innan.
I mer än vart tredje fall i fjol verkställdes inte belutet på grund av resursbrist, och dessutom var beslutet äldre än tre månader. Det visar den genomgång som länsstyrelsen i Västra Götaland gjort. Samtidigt gjorde kommunerna fler avslag om äldreboenden , trots att behov fanns. 625 avslag gjordes ifjol, vilket är 66 fler än året innan. Och i 15 fall verkställdes inte beslut om äldreboenden i länet trots att länsrätten slagit fast att de äldre hade rätt till det, vilket är ungefär lika många som ett år tidigare.