Svårt för privatpersoner att hindra 3G-byggen

Det är svårt att stoppa byggen av mobilmaster eftersom Länsstyrelsen oftast står på mastbyggarnas sida.
Kommunen försöker i en del fall säga nej till mastbyggen, och boende som är oroliga för strålningen överklagar ibland beslut om bygglov för 3G-master. Men länsstyrelsen, som har hand om alla överklaganden, går oftast på teleoperatörens linje och beviljar bygglov. Länsstyrelsen följer Strålskyddsinstitutets gränsvärden för strålning som säger att det inte är någon fara för skadlig strålning, även om man bor väldigt nära masten.