Ungdomar knarkar mer

Narkotikamissbruket bland ungdomar ökar, enligt en undersökning från Polisförbundet. Nästan sex av tio kommunala socialsekreterare i Västra Götaland anser att mängden narkotika ökat i egna kommunen de senaste tre åren. Rikssnittet ligger på sju av tio.
Sju av tio socialsekreterare i Västra Götaland tror att narkotikaanvändningen ökat bland ungdomar i Västsverige. Anledningar till ökningen tros vara den ökade tillgängligheten, en mer liberal syn på knark samt att det blivit billigare. Socialsekreterarna ser det även som en hotbild att missbruket går allt längre ner i åldrarna, främst av tyngre droger.