Man åtalad för miljöbrott i Strängnäs

En person i Strängnäs har åtalats, misstänkt för vållande till miljöstöring eller brott mot miljöbalken.
Mannen har medgett att han i oktober förra året spred gödsel mindre än två meter från en mindre dricksvattentäkt. Det innebar att vattnet för åtta hushåll smittades med e-colibakterier och blev otjänligt för hushållen. Naturlig gödsel får inte spridas närmare än 50 meter från en vattentäkt.