Ökad klyfta men minskat lönegap

En tiondel av de svenska hushållen har sprungit ifrån resten av inkomsttagarna. Men samtidigt har lönespridningen mellan stora grupper gjort halt. Det visar en rapport från LO.
– För första gången på 20 år så ser vi ett brott mot den ständigt ökande inkomstspridningen. Det verkar som att det inte blir ojämlikare i Sverige, säger LOs chefsekonom Dan Andersson. Idag presenterade LO en positiv nyhet under politikerveckan i Visby. LO har sedan mitten av 70-talet jämfört hushållens inkomster. Alltså lön, sjukpenning och a-kassa, samt till exempel försäljning av aktier. Fram till nu har gapet mellan hög- och låginkomsttagare blivit större varje år. Rapporten grundar sig på siffror fram till 2001. Men att gapet slutade växa, innebär inte att det minskar, säger Dan Andersson. – Vi ser att den ständigt ökande ojämlikheten gör halt. Det kan vara så att fler får jobba heltid och längre tider, och får fast jobb. – Den enda vägen att långsiktigt få en jämnare inkomstfördelning är att alla människor får jobba så mycket de vill, säger Dan Andersson. Dan Andersson menar att det är den stora sysselsättningsökningen mellan 1998 och 2002 som är orsaken till att gapet inte blir större. Men samtidigt är det under den här perioden som en tiondel av de svenska hushållen sprang ifrån resten av inkomsttagarna. – De vanliga inkomsttagarna håller ihop ganska väl. Vi har inte någon utbredd massfattigdom som i andra länder, och vi har inte någon stor skillnad mellan till exempel läraren och arbetaren. – Det som händer är att ingenjören och advokaten sticker iväg radikalt. Den översta tiondelen får bara mer och mer pengar, säger LOs chefsekonom Dan Andersson.
Mari Forssblad, Visby