Supandet måste stoppas, kräver IOGT-NTO

- Regering och riksdag måste ta till krafttag för att lyckas få ner den allt högre alkoholkonsumtionen. Det kräver IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlsson i samband med öppnandet av förbundets kongress i Jönköping idag.
Den lavinartade ökningen av alkoholkonsumtionen de senaste åren har medfört fler döda och skadade i trafiken, ökat våld, och fler barn och ungdomar som drabbas till följd av missbrukande föräldrar. Och enligt Sven-Olov Carlsson är situationen nu så allvarlig att den kräver något helt annat än informationskampanjer. Istället måste man sätta in åtgärder för att minska konsumtionen.