Bra samarbete kring Power Meet

Samarbetet mellan arrangörer, räddningstjänst, polis och kommun i samband med årets power meet får gott betyg av de inblandade.
Det var första gången samarbetet ägde rum och resulterade bland annat i ett bättre trafik och ordningsläge. Men de avspärrningar som fanns respekterades inte av alla besökare. -Besökare har tagit bort avspärrningsskyltar och kört på områden som varit ämnade för utryckningsfordon säger Kommenderingschef Leif Cederberg. För att ta sig in på avstängda campingområden surrades kättingar runt 1 ton tunga stenar, som sedan drog undan med hjälp av bil. Teknik och idrotts enhetschef i Västerås, Kjell Johansson, menar att kommunen är positiv till Power Meet 2004 i Västerås och Leif Cederberg hos Västeråspolisen säger att även polisen vill se fina bilar på stadens gator. -Det finns en bra och seriös del i det här som borde kunna leva vidare. Huvudinriktningen ska vara uppvisandet av de äldre bilarna och inte fylleri avslutar Leif.