Haschet breder ut sig i Östersund

Haschmissbruket ökar i Östersund, eftersom tillgången på narkotika blivit större.
Att narkotikamissbruket ökat över huvud taget i landet visas i en aktuell undersökning som gjorts på uppdrag av Polisförbundet. Socialarbetare i hela landet anser att det bland annat beror på att det är lättare att föra in narkotika i Sverige från andra EU länder, att priserna på droger sjunkit och att man skurit ned på det förbyggande arbetet. Anna Wedin, socialarbetare i Östersund, säger också att missbruk är vanligt vid Storsjöyran och andra musikfestivaler. - Det bör finnas drogfria alternativ, säger Anna Wedin till Radio Jämtland.