Färre felringningar till 112

Felringningarna till SOS Alarm fortsätter att minska.
Och orsaken till minskningen är enligt Bertil Axelsson som är platschef på SOS Alarm i Växjö att man under det senaste arbetat hårdare för att få ner antalet felringningar. Till exempel medverkar just nu den populära artisten Markoolio i en reklamkampanj för att få barn att sluta busringa till SOS. Man har även försökt få ut budskapet att 112 endast får användas när läget är akut.