Allt fler unga Uppsalabor läser på högskola

Antalet ungdomar som söker sig till högskolan fortsätter att öka i Uppsala. Mer än varannan ungdom, 55 procent, har börjat läsa vidare före 25 års ålder. Och därmed toppar Uppsala riksstatistiken, visar siffror från Högskoleverket.
På Gotland är det till exempel bara 36 procent av ungdomarna som läser vidare på högskola, och det råder stora regionala och sociala skillnader i rekryteringen till högskolor i övriga landet. Regeringen har som mål att 50 procent av en årskull ska ha gått till högre studier före 25 års ålder. Ett mål som idag bara uppnås i tre län: Uppsala, Kronobergs och Kalmar län.