Omfattande skogsbrand mellan Sunderbyn och Boden

Det brinner just nu i flera skogspartier mellan Sunderby sjukhus och in mot Boden. Det är gnistor från ett bromsande tåg som startat skogsbranden som spridit sig till flera ställen.
Enligt SOS alarm är branden omfattande på flera ställen. Räddningstjänst från Boden och Luleå är på plats och man har också hjälp av bandvagnar. Branden är svårbekämpad eftersom terrängen är svår och man ännu inte riktigt har någon klar bild över omfattningen. Det är än så länge ingen fara för intilliggande fastigheter, enligt SOS Alarm. Tågtrafiken mellan Boden och Luleå är stoppad tills vidare.