En av tio elever saknar godkända betyg

Nästan var tionde elev som slutar nian i Östersund saknar godkända betyg för att söka gymnasiet.
Det har skett en förbättring när det gäller betygen för avgångselever i grundskolan i Östersund. Årets resultat var det bästa sedan 1999 - men trots det saknade fortfarande 8,8 procent av eleverna i nian godkänt i ett eller flera ämnen efter vårterminen i år. Betygsläget i Östersund är något bättre än i riket som helhet. Det skriver ÖstersundsPosten.