Flest avrättas i Kina

Av de över 4000 avrättningar som genomfördes förra året runt om i världen stod Kina ensamt för fler än 3000.
Det gör att Kina är det land som i särklass avrättar flest människor, konstaterar en italiensk människorättsorganisation i en rapport. Iran avrättade 316 människor och Irak 214. På listan återfinns också USA som förra året avrättade 71 personer. En ljuspunkt i rapporten är Afghanistan där avrättningarna minskade från 68 år 2001, när talibanerna kontrollerade landet, till noll förra året.