Lågt studieintresse i Örebro län

Antalet ungdomar som söker sig till högskolan fortsätter att öka, men det finns fortfarande stora regionala och sociala skillnader i rekryteringen.Regeringen har som mål att 50 procent av en årskull ska ha gått till högre studier före 25 års ålder Det är ett mål som bara uppnås i tre län. I Örebro län är det knappt 43 procent av ungdomarna som väljer att studera vidare.
Det är bara i Jämtland och på Gotland som intresset att studera vidare är lägre. Skillnaderna är också mycket stora mellan män och kvinnor. Nästan 6 av 10 kvinnor studerar vidare men bara 3 av10 pojkar.