Trauma krymper hjärnan?

Nya forskningsresultat om posttraumatiskt stressyndrom visar att fler delar av hjärnan kan vara inblandade än vad man tidigare trott.
Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan drabba folk som varit med om traumatiska upplevelser som krig eller övergrepp. Vanliga symptom är till exempel depression å plötsliga minnesattacker. En möjlig orsak till syndromet skulle kunna vara att en viss del av hjärnan, hippocampus, krymper - det har vissa forskare hävdat men inte utan att bli ifrågasatta. Nu visar nya resultat att hippocampus kanske inte är den enda delen av hjärnan som påverkas. Det ser också ut att gälla Anterio singulum, ett bananformat område i främre delen av hjärnan som hjälper oss att reglera uppmärksamhet och känslor. Med hjälp av den senaste tekniken har ett forskarlag vid Tokyos universitet scannat av hjärnorna hos personer som överlevt gasattacken i Tokyos tunnelbana för 8 år sedan. Några av de undersökta hade fått posttraumatiskt stressyndrom på grund av händelsen och några hade det inte. Och resultaten visar att hos de som drabbats var just det här området mindre än hos de som var friska. Oenighet kring resultaten Är det då sjukdomen som fått hjärnan att krympa? Ja, det tror vissa forskare, men det skulle också kunna handla om en medfödd egenskap - en ökad risk för att drabbas. Studier av hippocampus , den andra delen av hjärnan som man sett påverkas, har visat att området hos de som utvecklat syndromet var mindre än hos andra - redan innan de blev sjuka. Mer forskning lär krävas men oavsett vilken av teorierna som stämmer så är förhoppningen stor att den här typen av studier ska leda till effektivare sätt både att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom. Och det vore ett viktigt framsteg - bara i sverige tror man att flera hundratusen människor idag lider av syndromet