Naturskyddsföreningen kritiserar 3G

Den snabba utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige får nu hård kritik av Svenska Naturskyddsföreningen.
I en ny rapport framhåller Naturskyddsföreningen att forskningsläget, när det gäller strålningen från 3G-master, är så pass osäkert att varje 3G-mast borde prövas mot miljöbalken. Ordförande för Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, är kritisk till hur Länsstyrelsen hanterar bygglovsärenden av master på olika håll i landet. Han anser att utredningarna präglas av tidspress, och han anser att regeringen borde ompröva sitt mål att 3G-nätet ska vara fullt utbyggt till årsskiftet.