FN: Sämre i många länder under 90-talet

Fattigdomen i världen ska halveras till år 2015. Det har världens politiska ledare enats om. Men i 21 länder har människor fått det sämre under 90-talet, främst Afrika söder om Sahara och i forna Sovjetstater. Det visar FN- organet UNDP:s årsrapport.