Tysk tv gör film om vikingar på Gotland

Den gotländska vikingatida båten Krampmacken fortsätter att väcka intresse utomlands.
Ett tyskt TV-team kommer till Gotland i helgen för att filma Krampmacken i samband med en film om vikingar. Båten som är en rekonstruktion av en farkost som hittades i Tingstäde träsk och gjorde bland annat i början av 1980-talet en lexpedition över flodvägarna genom Europa till Istanbul - vikingarnas Miklagård. Båten har även deltagit vid ett stort vikingatida evenemang i New Foundland i Kanada.