”Landstingen måste bli mer effektiva”

Om inte landstingens utgifter minskar kan konsekvenserna bli allvarliga, säger Stefan Ackerby chefsekonom på Landstingsförbundet. Han menar att verksamheten kan effektiviseras utan att den medicinska kvalitén blir lidande.
De senaste tio åren har landstingssektorn gått med underskott och fem miljarder måste sparas till och med 2006 och Orsaken är att skatteintäkterna inte ökat i samma takt som kostnaderna. Men efter en svag uppgång har utvecklingen nu vänt, säger Landstingsförbundets ekonom Stefan Ackerby. Nästan konkurs – I värsta fall klarar man till slut inte av sina betalningar. Man närmar sig ett tillstånd av nästan konkurs, men det kan kanske inte landsting kan göra. – Men om det blir en akut situation kanske bankerna inte lånar ut pengar. Jag tror det är långt ifrån den situationen nu. Dyra stafettläkare De senaste två åren har landstingssektorns kostnader ökat med cirka sju procent, medan skatteintäkterna bara ökat med fem procent. Enligt Landstingsförbundet finns flera förklaringar, dyrare och mer avancerad vård och högre kostnader för bland annat stafettläkare. De senaste tio åren har antalet vårdplatser och anställda minskat kraftigt inom landstingen. Går att förändra Nu väntar nya nedskärningar, något som oroar vårdpersonalen. Men Stefan Ackerby säger att det finns utrymme till förändring. – Jag tror att det finns en potential att effektivisera verksamheten, att få ned kostnaderna utan att det går ut öcver den medicinska kvalitén. Hur ska man kunna spara utan att vården försämras – Det måste vara besparingar som är genomtänkta. Sedan är också frågan vad är kvalité i sjukvården. En del av besparingarna handlar till exempel om att lägga ned akutverksamhet vid några sjukhus. – Det är något som upprör medborgarna på de orter som berörs. Ur deras perspektiv kanske kvalitén minskar. Men det är inte den medicinska kvalitén som behöver minskas för den sakens skull, utan den kanske upprätthålls.
Katja Magnusson