Dalarna sämst tillväxt

Dalarna hade den sämsta tillväxten i hela landet mellan åren 2000 och 2001. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.
Det är första gången Statistiska Centralbyrån har mätt Bruttonationalprodukten i landets alla län. Den kallas då Bruttoregionprodukten, BRP. I alla län utom Dalarna och Gävleborg ökade BRP:n, eller var oförändrad och det allra sämsta resultatet hade alltså Dalarna där BRP:n sjönk med 0,6 procent.