Mer bistånd till europeisk ko än fattig afrikan

För att halvera fattigdomen i världen till år 2015 krävs krafttag. Det menar FN:s utvecklingsorgan, UNDP. Jan Matsson, direktör i UNDP:s ledning, tycker det är anmärkningsvärt att EU satsar mer på en europeisk ko än en fattig människa i Afrika.
– Det här är skrämmande statistik. Investeringen i en europeisk ko är hundra gånger större än biståndet till en fattig ko i Afrika. Det här håller inte, Vi måste satsa på att bryta ner fattigdomen i Afrika, säger Jan Matsson. Det är till och med mer än hundra gånger så mycket i stöd som en ko får om man slår ut jordbruksstödet per ko i EU. Då får varje ko nära 7 500 kronor om året och en person söder om Sahara i Afrika får 65 kronor i stöd från EU, enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP. Dubblerat bistånd krävs Om man ska lyckas halvera fattigdomen till år 2015, som världens ledare har kommit överens om, krävs därför stora förändringar. De rika länderna måste dubblera sitt bistånd, minska vapenexporten till fattiga länder, dra ner på sina handelshinder och skriva av skulderna till länder främst i Afrika. Sverige kan göra mycket mer enligt Jan Mattsson. – Mindre bundet bistånd från Sverige skulle vara bra för de fattiga länderna, säger han. Sverige har binder nämligen de fattiga länderna med krav på att göra återköp just i Sverige när de får svenskt bistånd. Effektivare bistånd FN:s utvecklingsorgan menar att de nordiska grannländerna på den punkten sköter sig mycket bättre än Sverige. Samtidigt måste också de fattiga länderna bestämma sig för hur de ska använda pengarna. Trots att vissa länder har bättre ekonomisk utveckling än andra, som Botswana i södra Afrika jämfört med Swaziland, så har människorna det ändå minst lika bra i Swaziland som i Botswana beroende på hur politikerna har agerat i hälso- och utbildningsfrågor.
Annika Östman