Tranås Energi frånsäger ansvar för översvämning

Energibolaget menar att de har inget ansvar gentemot de boende längs Bulsjöån i Ydre kommun som drabbats av översväminingar på grund av öppnade dammluckor.
En av de boende, Lars Sander, som har drabbats två gånger under de senaste åren, menar att orsaken till översvämningarna är energibolagets dåliga framförhållning. Detta tillbakavisas av Kent Ossiansson, elchef på Tranås Energi, som säger att stigningen skedde extremt snabbt, och att de har gjort vad de har kunnat göra.