Nytt förslag till busstaxor

En enkel bussresa på Gotland ska inte få kosta mer än 59 kronor, föreslår kollektivtrafikutredningen.
Det nya förslaget är en höjning med 30 procent, men inte lika kraftig som utredningen tidigare föreslagit. I höst väntas kommunfullmäktige ta ställning till förslaget och en ny taxa skulle kunna gälla från nyår. Idag kostar en enkel busstur som mest 43 kronor.