Olika lång väntetid för ungdomsbrottslingar

Det tar olika lång tid för tingsrätterna i landet att dömma ungdomsbrottslingar. I Göteborg kan det variera från knappt tre veckor till ett år och tre månader, från det att brottet begås till att domen faller. Och det är ännu värre på andra håll.
Förra året dömdes 106 ungdomar mellan 15 och 17 år till sluten ungdomsvård, huvudsakligen för våldsbrottslighet. Det visar en ny rapport från Statens institutionsstyrelse (SiS). Tiden från att ungdomarna begått det första brottet till tingsrättens dom varierade dock stort. Av de 11 fall som var uppe i Göteborgs tingrätt i fjol fick ungdomarna vänta mellan 19 och 431 dagar på sin dom. På andra håll i landet har ungdomar fått vänta närmare två år på sin dom, vilket är alldeles för länge enligt Sture Korpi, generaldirektör för SIS.