För lång väntan på dom

Unga brottslingar kan få vänta upp till två år på dom, och det är alldeles för länge, anser Statens institutionsstyrelse.
Vid Östersunds tingsrätt har ungdomsbrottslingar fått vänta ett halvår på dom. Statens instituionsstyrelse menar att om domen inte kommer snabbt, kan det ge intrycket av att samhället inte tycker att brottet är så allvarligt. Tidigare dömdes ungdomar mellan 15 och 17 år ofta till kortare fängelsestraff och böter. Men sen fyra år tillbaka kan ungdomar i denna åldersgrupp dömas till sluten ungdomsvård.