Lanthandlare i Heby kommun erbjuds stöd

Fyra lanthandlare i Heby kommun erbjuds pengar och stöd för att utveckla sin verksamhet. De butiker som berörs ligger i Huddunge, Vittinge, Morgongåva och Harbo.
"Affär på landet" heter satsningen bakom vilken Föreningen landsbygdshandelns Främjande står. Föreningen har gjort en första analys av länets lanthandlare och deras förutsättning av vidareutveckla verksamheterna för att få ordentlig lönsamhet. I Heby har dessutom kundenkäter vid dom aktuella butikerna genomförts. Totalt kan bidraget bli 70 000 kronor per butik och det är då pengar som kommer från kommunen, länsstyrelsen och EU. Rylanders i Harbo är den butik som man i utredningen ger mycket goda förutsättningar att utvecklas. Butiken har idag 52 procents marknadsandel. Det visar att ortsbefolkningen är köptrogen och mån om sin butik. Kringservicen pekar dock utredaren på som möjliga att utveckla. Per-Erics livs i Morgongåva har goda förutsättningar att utvecklas men då måste kundrelationerna öka, kanske genom att bättre marknadsföra butiken. Handelsboden i Huddunge behöver ett lyft och det kan projektet "Affär på landet" bidra med konstateras i utredning. Lokalen behöver förändras och sortimentet justeras men redan idag har man 30 procents marknadsandel vilket visar på att kunderna gillar sin handlare. Den fjärde butiken som skall erbjudas att vara med i projektet är Bensin och jourlivs i Vittinge. Planer på temakvällar är ett grepp som man tagit i Vittinge men först måste ägarna bestämma sig åt vilket håll man vill gå - om man vill ha en kiosk eller en butik, avslutar utredaren. Nu återstår för dom fyra handlarna i Heby kommun som fått erbjudandet att själva ta ställning till om man vill vara med i projektet.