Jason ”Timbuktu” Diakité i Kongo - del 6

Han har varit på flykt i 36 år


Jason ”Timbuktu” Diakité skickades i november 2008, som reporter på uppdrag av Musikhjälpen till Kongo-Kinshasa för att träffa flyktingar och ta del av hjäporganistioners arbete på plats.