Dyr reform för kommunerna

Maxtaxan i förskolan har blivit dyr för kommunerna, så dyr att den i bland lett till att kommunerna tvingats dra ner på förskolepersonal. Det visar en undersökning som kommunförbundet gjort.
Sedan maxtaxan infördes har antalet barn i förskolan ökat, precis som antalet timmar som barnen är på dagis. I exempelvis Bergs kommun har antalet barn som går på förskola och fritidshem ökat med 2 procent. Nu vill kommunförbundet att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av maxtaxan.