Allt fler invandrare får jobb

Invandrare har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden de senaste åren. Arbetslösheten har minskat och sysselsättningen har ökat, säger Jonas Jönsson på Statistiska centralbyrån, SCB.
– Situationen blir bättre för de utrikesfödda när det gäller utvecklingen på sysselsättningen och arbetslösheten. Arbetslösheten minskat med 11 procent SCB har jämfört situationen arbetsmarknaden från 1997 till 2002 för de som är födda utomlands. Det visar sig att arbetslösheten bland alla utrikesfödda sjunkit från 18 till 7 procent. För dem som är födda i Sverige gick arbetslösheten under samma period ned från 8 till 4 procent. Samma utveckling gäller för sysselsättningsgraden. Samtidigt har också antalet utrikesföddas del av arbetskraften ökat 410 000 till 490 000. Jonas Jönsson, som gjort analysen, kan också se att de som kommer från länder utanför Europa, där minskar arbetslösheten mest och där ökar också sysselsättningen mest. Bäst för födda utanför Europa – De som är födda utanför Europa har fått en kraftigare positiv utveckling än de i övriga grupper. Det kan få effekten att en drabbad grupp har det sämre från början och har kanske sedan en större effekt när det blir positiv utveckling. Kan det säga något om de svenska arbetsgivarna, att de blivit mer vana vid personer som är födda utomlands? Närmar sig varandra – Det kan säkert säga något om det men det är inget som jag kan svara på just nu. Situationen har blivit bättre för de utrikesfödda och närmar sig nu de inrikesfödda när det gäller utvecklingen på sysselsättningen.
Mari Forssblad