Viltbroar

Mer än hälften av alla trafikolyckor i Sverige beror på att vilda djur tagit sig upp på vägarn. Så hur använder djuren sina övergångsställen? Det undersöker just nu Mattias Olsson som är doktorand vid Karlstads Universitet.
60 % av alla trafikolyckor i Sverige beror på att vilda djur har tagit sig ut på vägarna. För att få stopp på detta undersöks nu hur djuren använder sina övergångsställen, och om djuren kan använda tex traktorpassager för att säkert ta sig över vägen. Under sommaren kommer Mattias Olsson och hans kollegor att undersöka 11 passager utmed E6:an. Efter att ha utvärderat och funnit att Viltbron starx norr om Uddevalla fungerat ypperligt, så går man nu vidare i sin forskning. Studien ska användas för att rekommendera vägverket hur dom ska kunna bygga passager för traktorer som också går att använda för djur så att dom kommer över vägen utan att riskera livet på sig själva och andra