Börsras bidrar till landstingens underskott

Börsraset förra året har bidragit till landstingens stora underskott. Värdet på landstingens aktier minskade med 900 miljoner kronor förra året, något som måste redovisas som förluster.
En majoritet av landstingen har valt att placera de anställdas pensionspapper i aktier och räntepapper. Den största värdeminskningen på aktier hade Landstinget Gävleborg, som satsat 60 procent av pensionskapitalet på aktier. Som Ekot berättat tidigare måste landstingen göra nedskärningar med närmare fem miljarder till och med 2006.