Snigelhybrider

Har du ovanligt få brunröda mördarsiglar i din trädgård i år, men en hel del svarta skogssniglar i stället? Då kan det handla om mördarsniglar, fast det inte ser så ut.
Forskarna vid zoologiska institutionen vid Göteborgs Universitet misstänker, att den spanska skogssnigeln eller mördarsnigeln kan para sig med den vanliga svarta skogssnigeln och att det nu finns hybrider i markerna. - Hybriderna kan para sig med varandra och vi misstänker att de kan få fertil avkomma, säger snigelforskaren Jan Hagnell till Radio Väst. Vid zoologiska institutionen i Göteborg bedrivs nu grundforskning för att ta reda på så mycket som möjligt om sniglarna och dels forskas det för att få fram metoder att stoppa mördarsniglarnas framfart på åkrar och i trädgårdar.