Börsraset gav landstingen underskott

Landstingen måste skära ned med närmare 5 miljarder de närmaste åren. Börsraset förra året är en av orsakerna till landstingens stora underskott. Landstinget Gävleborg har satsat en stor del av pensionskapitalet i aktier.
– Det stod klart ganska successivt under året att värdena minskade. Hade man vetat i början av året hur det skulle sluta skulle vi självklart ha sålt aktierna. Problemet är att ingen vet, säger landstingets ekonomidirektör Lars Gustavsson. Redovisas som förlust Börsraset förra året blev en dyster fråga för landstingen. En majoritet av landstingen har valt att placera de anställdas pensionspengar i aktier och räntepapper. Förra året minskade aktiernas värde med 900 miljoner kronor, något som måste redovisas som förluster i budgeten. Nu väntar kraftiga nedskärningar för att få ordning på ekonomin. Lanstingen säger att de tror att aktieaffärerna kommer att löna sig på sikt. Men Lotta Engberg och Eva Edlund som arbetar på sjukhuset i Gävle säger att det känns som en osäker investering: – Pengarna kan ju försvinna. Lika fort som de kommer in kan de ju försvinna och då står de där. Då måste ju vi spara i slutänden för att dra tillbaka de där pengarna. – Man leker inte med andras pengar som de gör, tycker jag. Det är ju inte bara de pengarna de sitter och leker med inom landstinget. De leker väldigt mycket bank. Aktieandelen varierar De 15 landsting som satsat på aktier har valt olika strategier. Vissa har satsat en tredjedel av kapitalet i aktier ooch resten i räntepapper, andra har satsat upp emot två tredjedelar i aktier. Landstinget i Gävleborg drabbades hårdast av värdeminskningen. Där var minskningen större än hela underskottet för landstinget. Men landstingets ekonomidirektör Lars Gustavsson är inte oroad av nedgången på börsen. Han tror att det kommer att vända. – Vi har en långsiktig plan för hur pensionskapitalet ska byggas upp och då tyder all erfarenhet på att aktier avkastar betydligt bättre än räntepapper. Därför har vi gjort den här bedömningen, säger Lars Gustavsson. När de stora pensionsavgångarna kommer, vad händer då om inte de här pengarna har ökat i värde så som ni hoppades på? – Ja, då kommer vi naturligtvis att få bekymmer med att betala pensionerna. Men hade vi inte ens haft det kapitalet vi har i dag hade vi haft ännu större problem, säger Lars Gustavsson.
Katja Magnusson