Linköping

Egypten kräver tillbaka samling av länsmuseet

Egyptiska myndigheter kräver nu att få tillbaka 200 värdefulla föremål som finns på länsmuseet i Linköping. Enligt landets antikvitetsråd tog den svenske samlaren Otto Smith med sig fornlämningarna på ett illegalt sätt för 80 år sen.

Föremålen hamnade på länsmuseet när den svenska samlaren Otto Smiths släktingar donerade samlingen dit i mitten av 50-talet.

– Det är små skålar, statyetter, armband och pärlor, säger Maria Jansén.

Hon säger sig ha blivit riktigt överraskad när frågan kom upp. Enligt henne är det här första gången Egypten vänder sig till ett museum för att få tillbaka fornlämningar.

Maria Jansén vill nu mer information om var samlingen ska ta vägen innan museets styrelse kan fatta ett beslut om ifall föremålen ska lämnas tillbaka eller inte.

– Det är viktigt att veta vem som ska ta emot föremålen. Vi kan ju inte bara lämna över dem till ambassaden. Vi vill veta vilket museum eller vilken institution som ska ta hand om föremålen.

Men ni är beredda att lämna tillbaka föremålen?
– Det är en styrelsefråga så jag kan inte föregå några beslut men vi ska jobba så att alla parter ska bli nöjda.

Frågan kommer tas upp på styrelsemötet i början av februari.

Enligt Egyptens antikvitetsråd har föremålen tagits olagligt ur landet av samlaren Otto Smith och rådet menar att familjen vill att fornlämningarna ska återföras till Egypten.

– Vi har hört det i andra hand men jag har ännu inte fått kontakt med familjen än. Men det har självklart stor betydelse vad donatorns arvtagare tycker.

Lisen Elowson Tosting
lisen.elowson@sr.se