Längst vårdköer i Eskilstuna

Väntetiderna på sjukhusen i Sörmland varierar kraftigt. Och längst får man vänta på vård vid Mälarsjukhset i Eskilstuna.
Där kan man få vänta i 105 veckor för en åderbråcksoperation - ett ingrepp som bara kräver 20 veckors väntan på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Brist på operationssköterskor är just vad som gör att Mälarsjukhuset i flera fall har så mycket längre väntetider än Kullbergska och Nyköpings lasarett. Och utan operationssköterskor så får operationer vänta, trots att kirurger finns. En anledning är landstingets restriktivitet för nyanställningar och det i sin tur är en följd av den ekonomiska verkligheten. För att spara pengar ska samarbetet med andra landsting förstärkas, och avancerad vård kan komma att koncentreras till enbart de största sjukhusen.