Unga våldsbrottslingar får vänta länge på dom

Det tar lång tid för unga våldsbrottslingar att få sin dom efter att de begått ett brott. Det visar en rapport från Statens institutionsstyrelse. Uppsala Tingsrätt är en av de tingsrätter i landet där det är vanligast att man dömer till sluten ungdomsvård.
-De största effekterna är att de inte förstår konsekvenserna av vad de gjort och att risken är stor att de hunnit begå nya brott med ökad problematik. Det blir svårare att jobba med för oss, säger Magnus Andersson, ställföreträdande avdelningschef på ungdomshemmet i Bärby utanför Uppsala. -Det kan också få konskevenser där pojkar börjat få ordning på sitt liv ska komma in och gå tillbaka i utvecklingen och avtjäna sitt straff och förstå varför de ska vara här. Förra året dömdes 11 ungdomar till slutenvård vid Uppsala tingsrätt, bara i Stockholm var det fler. Brotten som resulterar i sluten ungdomsvård kan vara grovmisshandel, mord, sexualbrott eller narkotikabrott. Det kan ta upp till två år mellan brott och slutlig dom. Orsaken är bland annat lång utredningstid och överklaganden. -Det måste finnas ett samband mellan ett brott och åtgärderna, särskilt för ungdomar, säger Sture Korpi, generaldirektör för statens institutionsstyrelse. Han tycker att ungdomsbrott måste prioriteras hårdare av åklagare och domstolar. Kontakta reportern: Peter Söderberg