Tre MC-olyckor igår

Motorcyklar var inblandade i flera olyckor i Stockholms län igår, i den ena olyckan dog tre personer. Men det är ovanligt att andra än motorcyklisten själv omkommer i trafikolyckor, säger Tord Ahlborg, chef för den regionala trafikpolisen i Stockholm till Radio Stockholm.
Varje år dör upp mot 40 motorcyklister i trafiken, de allra flesta under sommarhalvåre. Orsaken är främst att en mc-åkare är förhållandevis oskyddad vid en olycka. Enligt Tord Ahlborg måste en motorcyklist vara extra försiktig och undvika att ligga i döda vinklar, hålla hastigheten och avståndet till andra trafikanter. Enligt Vägverket är MC-åkare en så kallad faktor 15, det vill säga att risken att omkomma i trafiken är 15 gånger större för en mc-åkare, än för en person som färdas i personbil.