Boendebrist för äldre

Flera kommuner i Västra Götaland har stora brister på boendeplatser för äldre. Det visar Länsstyrelsens årliga undersökning. I Marks kommun fick arton personer avslag förra året trots bedömda behov.
Enligt Göran Tjärnlund, utredare på Socialkontoret i Marks kommun, är skälet till avslag ofta att den sökande velat bo på ett specifikt och populärt boende där det inte finns plats. Enligt Göran Tjärnlund råder det ingen brist på äldrebostäder i Marks kommun. Men det finns en brist när det gäller vissa sorters boende - och nu ska det bli fler platser i gruppbostäder med hög vårdnivå. Och de arton personer som förra året fick avslag har nu alla fått någonstans att bo. Flest ej verkställda beslut om boende i Sjuhärad har borås kommun med sjutton ärenden.