Tomma lägenheter på Höglandet

Ungefär var åttonde lägenhet står outhyrd hos de kommunala bostadsbolagen i Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, visar statistik från Statistiska Centralbyrån.
De tomma lägenheterna kostar bostadsbolagen många miljoner kronor i uteblivna hyresintäkter. Problemen har funnits i flera år och hittills har bostadsföretagen tvingats riva fyra hundra lägenheter i länet - med kan bli aktuellt med ännu fler. Anledningen till att det inte går att fylla lägenheterna är höglandskommunernas negativa befolkningsutveckling - sedan fem år har antalet invånare minskat med mellan 3 och 5 procent i Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. - Det är den glesbygdsproblematik som finns i hela landet - att man flyttar från glesbyggden till centralorten och från centralorten till andra orter. Det här är en följd av utflyttningen från landet, säger Arne Karlsson, vd på det kommunala bostadsföretaget Vitala i Vetlanda.