Lättare att få tag på narkotika

Det har blivit lättre att få tag i narkotika i Västmanland. Och bland ungdomarna har användandet ökat. Det säger en majoritet av socialarbetarna i länet, enligt en undersökning som polisförbundet låtit göra.
Att användandet ökat bland ungdomar, tror socialarbetarna, beror även på ungdomars alltmer liberala syn på narkotika I och med EUs utvidgning i öst, tror de också att ännu mer narkotika kommer föras in i landet. Mats Ringeborn är sektionschef för barn och ungdom inom socialtjänsten i Köpings kommun. Han säger att det är oroande att det blir allt lättare att få tag på narkotika. Det kan göra att missbruket bland unga ökar. För att motverka det måste man nu ut och träffa och informera ungdomarna mycket tidigare.