Kritik mot 3G-utbyggnad

Den snabba utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige får nu hård kritik av Svenska Naturskyddsföreningen. Risken finns att man tummar på lagstiftningen, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Svenska Naturskyddsföreningen anser i en ny rapport att forskningsläget är så pass osäkert när det gäller strålningen från 3Gmaster,att varje 3G-mast borde prövas mot miljöbalken, precis som man måste göra vid byggnation av vindkraftverk.