Höga trähus bättre för miljön

Att bygga sjuvåningshus i trä istället för att använda stål och betong har stora miljöfördelar. Tekniken för det har nu också blivit möjlig. Därför samlas kommunala beslutsfattare och träindustribranschen idag i Göteborg för att ta kraft tag och stimulera till en ökning av att bygga höga trähus i Sverige.

- Nettoutsläppen av koldioxid vid tillverkningen av trähus är i storleksordningen en tiondel av vad det skulle kunna vara för ett motsvarande betonghus, säger Lars Stehn, professor i byggkonstruktion vid Luleå Tekniska Universitet.

Han har studerat träbyggen i Sverige och instämmer i branschens miljöargument.

Men bara en bråkdel av alla nybyggen sker i trä och det beror på att tidigare var trähus högre än två våningar förbjudet att bygga i Sverige, av brandskäl.

Förbudet försvann med förbättrad brandskyddsteknik. Och efter sekelskiftet startades ett nationellt program för att främja trähusbyggandet. Initiativet togs av regeringen, i samarbete med branschen, Tanken var då främst ekonomisk, att främja svensk träindustri.

Nu startar länsstyrelser och kommuner projektet Trästad 2012, med början i tolv städer. Att bygga med stål och betong dominerar ännu marknaden, men koldioxidutsläppen från cementindustrin i världen har blivit ett allt starkare argument för trä. Tekniken att bygga med trästomme har också förbättrats och nu är det möjligt att bygga ända upp till sex-sju våningar, menar Lars Stehn vid Luleå Tekniska universitet. Det är till och med billigare med trä, hävdar han och nu gäller det bara att byggbranschen anammar tekniken:

- Att den osäkerheten börjar luckras upp och man på det här manifesterar att man är intresserad av ett ekologiskt och ekonomiskt alternativ - det intresset manifesteras, säger Lars Stehn.

Reporter Per Gustafsson

per.gustafsson@sr.se