Beredda diskutera fritt vårdval

De fyra norr-landstingen är beredda att diskutera sitt beslut att inte införa ett helt fritt vårdval.
Idag skickar samverkansnämnden ett brev till statsministern och socialministern och begär ett möte för att få redogöra för sina ståndpunkter. -Det fria vårdvalet är inget vi pricipiellt sätter oss emot, men vi vill diskutera finansieringen, säger Per Owe Öberg, ordförande i norr-landstingens samverkansnämnd och landstingsråd i jämtland.