Villapriserna upp fem procent

Villapriserna i Värmland har ökat mer än på de flesta andra håll, det visar SCB:s statistik för de tre senaste månaderna.
I länet rör det sig om en prisuppgång med fem procent - det överträffas bara av Västerbotten, medan villapriserna i landet som helhet legat i stort sett stilla. Medelpriset för en värmländsk villa är 664.000 kronor, bara i fem andra skogslän är villorna billigare.