Fler vill övervaka med kamera

Antalet ansökningar om kameraövervakning har ökat i Halland.
Till Länsstyrelsen har det hittills i år kommit in 10 ansökningar och under hela förra året inkom 14 stycken. Det är bland annat skolor, taxibolag, kyrkor och bensinstationer som ansökt om tillstånd.