Förbättrar dammsäkerheten

Birka Energi satsar 300 miljoner kronor de kommande fem åren för att höja säkerheten vid bolagets kraftverksdammar.
I Jämtlands län kommer företaget bland annat att göra arbeten för att förbättra tätning och dimensionera anläggningarna för högre vattenflöden vid dammarna i Sveg, Stora Stensjön, Krokströmmen, Järpströmmen och Mörsil. - Vi jobbar kontinuerligt med dammsäkerheten men förra vårens översvämningar som visade på svårigheten att beräkna flödena har påskyndat åtgärderna, säger Birgit Lundmark, informationsansvarig vid Birka Energi.