Livsfara när tivoli byggs i Luleå

Personalen saknar utrustning för det livsfarliga arbete som krävs för att bygga upp tivolit i Södra Hamn i Luleå. Det finns inte heller någon som är ansvarig om en olycka skulle hända. - Vi ser allvarligt på det här och vi kommer fortsätta våra inspektioner på tivolit, säger Hans Karlsson, arbetsmiljöverket.
Det fattas bland annat säkerhetslinor, hjälmar och skyddskor när personalen jobbar på höga höjder. Och det fattas en samordningsansvarig som kan ta ansvaret för dom arbetare som jobbar på arbetsplatsen. Så såg det ut när arbetsmiljöverket igår inspekterade tivolit som håller på att byggas i Södra Hamn I Luleå. Företaget Skoghs Nöjesfält AB är ett av Sveriges största ambulerande tivolin i Sverige och dom hyr sin personal från ett polskt företag. - Det är då det blir problem att hitta en samordningsansvarig, säger Hans Karlsson, på arbetsmiljöverket. I vanliga fall så ska parterna på en arbetsplats skriva ett avtal med varandra om vem som är ansvarig för arbetarna men det fanns inte när vi var där igår. Arbetsmiljöverket kan stänga företag som inte följer arbetsmiljölagen. Elias Fischer