Första antagningen klar

Den första antagningsomgången till högskolan är nu klar.
Sextionio tusen sökande får i dagarna besked om att de har erbjudits plats. Av dessa kom sex av tio in på sitt förstahandsval, enligt Verket för högskoleservice. Störst konkurrens är det till läkar-, psykolog - och ariktektprogrammen samt till några utbildningar inom ekonomi. För att behålla sin utbildningsplats eller reservplats måste de sökande svara senast den 30 juli. Därefter sker ytterligare ett urval. Totalt hade 115.500 personer sökt till högskolan i höst - tio procent var inte behöriga.